Công đoàn nhà máy lúng túng khi triển khai đấu thầu mua sắm qua mạng

(BĐT) – Công ty chúng tôi là nhà thầu cung cấp quà tặng, đồ bảo hộ lao động và sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho hàng trăm nhà máy có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại 77 khu công nghiệp trên 14 tỉnh, thành phía Bắc. Từ thực tế tham gia hoạt động đấu thầu, chúng tôi thấy rằng, công đoàn các nhà máy đang lúng túng, khó khăn trong việc thực hiện đấu thầu qua mạng các gói thầu sử dụng vốn nhà nước.
Ông Phùng Trung Đức, Giám đốc vận hành Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khai Tuệ

Theo quy định của pháp luật về đấu thầu, tổ chức công đoàn doanh nghiệp phải thực hiện đấu thầu đối với các gói mua sắm có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên. Đặc biệt, theo lộ trình, từ năm 2025, áp dụng đấu thầu qua mạng đối với tất cả gói thầu, trong đó có gói thầu mua sắm để duy trì hoạt động thường xuyên của các đơn vị này.

Thực hiện quy định, thời gian qua, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã có văn bản chỉ đạo liên đoàn lao động các cấp, trong đó có công đoàn nhà máy có thực hiện chức năng chủ đầu tư (được quy định tại Luật Đấu thầu) đối với các dự án trên cả nước tổ chức thực hiện đấu thầu qua mạng theo quy định. Để hướng dẫn thực hiện, một số địa phương đã tổ chức hội nghị tập huấn giúp công đoàn nâng cao hiểu biết về đấu thầu.

Tuy nhiên, quá trình tham gia tổ chức đấu thầu qua mạng, công đoàn các nhà máy rất lúng túng. Nguyên nhân chủ yếu do đây là lĩnh vực mới, đòi hỏi cán bộ thực hiện phải có chuyên môn nghiệp vụ, trong khi nhân sự triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng chủ yếu là cán bộ kiêm nhiệm, vừa làm chuyên môn của nhà máy vừa làm công tác công đoàn…

Để khắc phục tình trạng này, tạo thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện đấu thầu của công đoàn nhà máy, chúng tôi mong muốn cơ quan liên quan sớm có hướng dẫn tổ chức thực hiện cũng như có giải pháp phù hợp để nâng cao năng lực cán bộ thực hiện công tác đấu thầu.

Nguồn: baodauthau.vn