Set quà Sum Vầy 05

01 Dầu ăn Tường An 1l

01 Hạt nêm Hải Châu 450g

01 Set hũ đựng gia vị

01 Túi đựng set quà

Danh mục: